Öğretim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü


Hakkımızda


Öğretim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, kanun, tüzük, yönetmelik ve uygulama esaslarının takibi ve uygulamaya konulması, Üniversitemiz kurul işlerinin yürütülmesi, akademik birimlerin kurulması veya ilgili değişikliklerin yapılması, Üniversitemize ait resmi raporların hazırlanması, Kalite ve Stratejik Plan ile ilgili verilerin hazırlanması, Üniversitemize ait diğer verilerin hazırlanması, Üniversitemiz kontenjan ve koşul işlemlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması için kurulmuştur.

 

Melike AŞIR-Müdür
Meltem YÜCE ÖZBALCI- Kurul, Mevzuat, Öğretim Planı İşleri Sorumlusu
Duygu ILICASU- Veri Hazırlama Sorumlusu